Otsime töötajaid:

Arendavate ja loovtegevuste osakonda:

Otsime tegevusjuhendajaid

Rehabilitatsiooniosakonda:

Otsime sotsiaaltöötajat

Otsime rehabilitatsioonimeeskonda spetsialiste

Otsime logopeedi 

Otsime füsioterapeuti

Otsime tugiisikuid

Otsime tugiisikuid