User Avatar
Uncategorized

Lihtsas keeles lähenemine ja IKT koolituste korraldamine

Lifetime
All levels
14 lessons
10 quizzes
31 students

Kursus sisaldab juhiseid koolitajatele, kes kavatsevad korraldada ja läbi viia lihtsas keeles
IKT-teemalisi  koolitusi inimestele, kellel on raske aru saada keerulisest keelest
(õppimisraskustega inimesed, eakad, immigrandid jne).

E-kursus põhineb lihtsas keeles loodud käsiraamatul “Arvuti ja IKT kasutamise alused”.

Käsiraamat on tasuta alla laaditav  koolituse I mooduli lisadest.
Kursusel osalejad õpivad, kuidas korraldada kvaliteetseid ja ligipääsetavaid töötubasid paljudel IKT-teemadel,
kasutades lihtsat keel ja lihtsalt mõistetavat lähenemisviisi.
Need töötoad võivad olla nii sissejuhatavad töötoad (kuidas arvutit sisse ja välja lülitada, kuidas kasutada hiirt ja klaviatuuri),
kui ka edasijõudnumatele mõeldud töötoad (kuidas redigeerida videot, kuidas kirjutada veebis CV-d).

Kursus koosneb 4st õppemoodulist, millest igaüks koosneb õppetundidest ja küsimustikest, et kinnistada õpitut.

I MOODUL: E-kursuse tutvustus ja esitlus
– 1. tund – Kursuse tutvustus
– 2. tund – Lihtsa keele tutvustus ja üldised aspektid

II MOODUL: Üldine metoodika ja juhised käsiraamatu «Arvuti ja IKT kasutamise alused» kasutamiseks
– 1. tund – Koolituskursuse planeerimine
– 2. tund – Koolituskursuse läbiviimine
– 3. tund – Koolituse hindamine

III MOODUL: Konkreetsed juhised tööks käsiraamatu iga mooduliga
– 1. tund – Üldised juhised ja töölehe struktuur
– 2. tund – Koolituse läbiviimine vastavalt raskustasemetele
– 3. tund – Koolituse läbiviimine vastavalt teemale

IV MOODUL: Enesehindamise tegevused
– 1. tund – Enesehindamise tegevuste üldised aspektid
– 2. õppetund – Lihtne enesehindamine

E-kursus on välja töötatud Erasmus+ projekti Accessible Information Material – AIM nr 2019-1-IT02-KA204-063185 raames.
Projekti kohta lisateabe saamiseks külastage blogi: https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/

User Avatar

Oleme Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus.
Meie keskuse tegevusvaldkond on tööealiste intellektihäirega inimeste tegevusvõime arendamine ja säilitamine.

Main Content