Oleme jälle avatud

Alates 18. maist 2020 on Tallinna Tugikeskus Juks osaliselt avatud. Teenuseid osutame olukorda arvestades ja kõiki ettevaatusabinõusid kasutades.

Mõõdame kõikide klientide ja töötajate temperatuuri ning palaviku või muude haigustunnustega kliendid/töötajad saadetakse koju. Võimalusel palume kraadida oma laps/eestkostetav enne keskusesse saatmist ning palaviku või muude haigusnähtude korral palume jääda koju.
Keskus on varustatud desinfitseerimisvahendite ning maskidega. Samuti järgime tavapäraseid
hügieeninõudeid ning 2+2 reeglit.