Tööalane rehabilitatsioon

Tööalast rehabilitatsiooni vahendab Eesti Töötukassa ning seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon aitab inimesi, kellel on:
• kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
• kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
• otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Millist kasu saab inimene tööalase rehabilitatsiooni teenusest?

Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks ja toetab teie tööle asumist ja töötamist.
Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada. Käeliste oskuste täpsustamiseks on võimalus kasutada Hamet e metoodikat. Klientide eesmärkide elluviimisel kasutatakse motiveeriva intervjueerimise- ning toetatud töölerakendamise metoodikat.

Tööalane rehabilitatsioon Tallinna Tugikeskuses Juks võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:
• füsioteraapia
• tegevusteraapia
• loovteraapia
• logopeediline abi
• eripedagoogiline abi
• psühholoogiline nõustamine
• sotsiaalnõustamine
• psühhiaatri nõustamine.

Kuidas taotleda tööalast rehabilitatsiooni?

Pöördute Eesti Töötukassa poole, kus juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust ja lepitakse kokku rehabilitatsiooni eesmärk. Seejärel valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse ning lepite temaga kokku sobiva alustamise aja.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Rehabilitatsioonimeeskond
Teenuste hinnakiri

Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.