Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine neljas eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on teenuse vajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatav eesmärgipärane rehabiliteeritavate tegevuste kogum ehk kompleksne teenus.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutame järgmistele sihtgruppidele:
 tööealised puuduva töövõimega isikud;
 tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed (ei tööta, ei õpi, ei ole töötuna arvel).

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatakse järgmisi teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
• tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, arsti,
füsioterapeudi, õe ja kogemusnõustaja teenused.

Kõikide spetsialistide (v.a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui pere- ja grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

Teenust osutatakse aadressil Kadaka tee 153, Tallinn, 12615.

Tallinna Tugikeskuses Juks osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise-, rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamise ja võrgustikutöö- ning rehabilitatsioonitulemuste hindamise teenust osutame ka isiku asukohas Tallinna piires.

Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele toimub järgmistel kontaktidel:
e-post: kaili.ploom-zilmer@juks.ee, juks@juks.ee
telefon: 655 9452, mobiil: 5912 6180

Meeskond

Ühistranspordiliinidest sõidavad meie lähedale bussid:
1) Kesklinnast: nr 9 (peatus Autobussikoondis), nr 16 (peatus Autobussikoondis).
2) Nõmmelt: nr 33 (peatus Kadaka Selver).
3) Põhja-Tallinnast: nr 33 (peatus Autobussikoondis).
4) Lasnamäelt: nr 12 ja 13 (peatus Autobussikoondis).

Lisainfot sotsiaalse rehabilitatsiooni küsimustes leiab veebiaadressilt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee//