Projekt “Juksi rohepööre”

„Juksi rohepööre“ on Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatav kohalik solidaarsusprojekt.
Kohaliku solidaarsusprojekti suur eesmärk on lahendada oma kodukoha või kogukonna murekohti.


Kuid olulised eesmärgid on ka noortele lihtsate võimaluste pakkumine, et osaleda solidaarsustegevustes, noorte sotsiaalse närvi ja aktiivse ühiskonnas osalemise edendamine, noorte arengu toetamine ja kogukonna tugevdamine.


2021. aasta alguses uurisime Juksi noortelt, mis neile kõige rohkem muret valmistab ja mida saaksime koos muuta paremaks. Paljud noored tõid välja, et ilus Kadaka parkmets ja ka meie keskuse ümbrus on tihti prügi täis loobitud ja vajab koristamist. Seda mõtet noortega veelgi enam edasi arutades, tekkis veelgi rohkem ideid, mida saaksid juksikad teha, et meie igapäevane keskkond oleks puhtam ja meie suhtumine loodusesse muutuks veelgi teadlikumaks ja hoolivamaks.
Nii sündiski projekti „Juksi rohepööre“ idee.

Projekti kõige suurejoonelisemad sündmused olid projekti algust ja lõppu tähistavad kogukondlikud koristustalgud oktoobris ja mais. Talgute vahele mahutus palju harivaid ja silmaringi laiendavaid videosid ja nende veelgi põnevamat ettevalmistust, ühine peenra tegemine Mänikäbi lasteaia Päiksejänkude rühmaga, videote ühisettekanne Juksi teenusesaajatele ning ka projekti lõpetav ühine bowlingmäng.

Alljärgnevalt näeb kõiki videoid, mis projekti raames valmisid- Nii videoid üritustest kui ka ettekannetest.
Toredat vaatamist!

Sügistalgud

19. oktoobril toimusid Juksi sügistalgud, kus osales kogu keskuse pere ja kaasa lõid lapsed Männikäbi ja Kadaka lasteaedadest. Samuti meie head naabrid Hoolekandeteenuste AS-st. Suppi ja pannkooke pakkus talgulistele Mamma. Suur aitäh!

Talgute raames sai Juksi hoov ja ümbrus korda. Samuti pandi mulda lillesibulaid, mille ilu saab nautida kevadel.

Talgutest tegi video Oliver:

Kevadtalgud

14. mail algusega kell 11.00 toimusid keskuse hoovis ja hoovi ümber Juksi kevadtalgud keskuse teenuse kasutajatele ja nende lähedastele.
Talgutest valmistas vahva video Astrid:


Ühine peenra tegemine Männikäbi lasteaia Päikesejänkude rühmaga

3. juunil käisid meil külas Päikesejänkud Männikäbi lasteaias.
Koos vaatasime noorte tehtud videot “Prügi looduses” ja arutasime selle üle.
Samuti uurisime, kuidas kasvavad sügisel mulda pandud tulbid ja istutasime marjapõõsaid ning taimi.
Vahvast päevast tegi video Kristel:

PROJEKTI JOOKSUL VALMINUD VIDEOD
Projekti jooksul olime plaaninud teha ettekandeid keskkonna ja looduse hoimise kohta.
Kahjuks eriolukorra tõttu ei saanud ettekandeid korraldada.
Hakkasime tegema hoopis videoid.
Toredat vaatamist!

  1. Video: Ostuvaba päev

Novembrikuus tähistatakse ostuvaba päeva.
Selle puhul tegime video selle tähtapäeva kohta.
Videos tutuvustame ostuvaba päeva ajalugu.
Samuti räägime, miks peaksime kõik vähem tarbima.

2. video: Null-kulu
Jaanuaris tutvustasime null-kulu mõistet.
See võib tähendada ka null prügi.
Videos tutvustame, kuidas saame ise teha nii, et tekiks vähem prügi ja pakendeid.

3. video: prügi sorteerimine
Veebruaris tegime endale selgeks, miks on prügi sorteerimine oluline.
Samuti tutvustasime, kuidas tuleb prügi sorteerida ja
mis saab sorteeritud prügist.

4. video: taaskasutus
Märtsis tehtud videos rääkis Kristel taaskasutusest.
Väga rõhutasime kolme põhimõtetet:
1) asja korduvalt kasutamine
2) asjale uue väärtuse või eesmärgi andmine
3) asjade ümbertöötlemine

5. video: prügi looduses

Oma viimases keskkonna teemalises videos rääkisime sellest,
miks on prügi looduses ohtlik.
Me kõik peame vähem prügi tekitama ja
õigesse kohta ära viskama!
Nii aitame loomi, linde ja kalu.

Aitäh Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurile!