Projekt “Juksi rohepööre”

„Juksi rohepööre“ on Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatav kohalik solidaarsusprojekt.
Kohaliku solidaarsusprojekti suur eesmärk on lahendada oma kodukoha või kogukonna murekohti.


Kuid olulised eesmärgid on ka noortele lihtsate võimaluste pakkumine, et osaleda solidaarsustegevustes, noorte sotsiaalse närvi ja aktiivse ühiskonnas osalemise edendamine, noorte arengu toetamine ja kogukonna tugevdamine.


2021. aasta alguses uurisime Juksi noortelt, mis neile kõige rohkem muret valmistab ja mida saaksime koos muuta paremaks. Paljud noored tõid välja, et ilus Kadaka parkmets ja ka meie keskuse ümbrus on tihti prügi täis loobitud ja vajab koristamist. Seda mõtet noortega veelgi enam edasi arutades, tekkis veelgi rohkem ideid, mida saaksid juksikad teha, et meie igapäevane keskkond oleks puhtam ja meie suhtumine loodusesse muutuks veelgi teadlikumaks ja hoolivamaks.
Nii sündiski projekti „Juksi rohepööre“ idee.


Projekt algab oktoobris ja kestab kaheksa kuud- hooaja lõpuni välja.
Projekti kõige suurejoonelisemad sündmused on projekti algust ja lõppu tähistavad kogukondlikud koristustalgud oktoobris ja mais. Talgute vahele mahub palju harivaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi ning ka palju-palju muud põnevat.
Projekti tegevuste kohta saab infot lugeda jooksvalt sellest rubriigist ja Tallinna Tugikeskus Juks Facebooki lehelt.

Sügistalgud

19. oktoobril toimusid Juksi sügistalgud, kus osales kogu keskuse pere ja kaasa lõid lapsed Männikäbi ja Kadaka lasteaedadest. Samuti meie head naabrid Hoolekandeteenuste AS-st. Suppi ja pannkooke pakkus talgulistele Mamma. Suur aitäh!

Talgute raames sai Juksi hoov ja ümbrus korda. Samuti pandi mulda lillesibulaid, mille ilu saab nautida kevadel.

Kevadtalgud

14. mail algusega kell 11.00 toimuvad keskuse hoovis ja hoovi ümber Juksi kevadtalgud keskuse teenuse kasutajatele ja nende lähedastele.

Projekti raames valminud videod:

Juksi rohepööre: null-kulu

Juksi rohepööre: ostuvaba päev

Juksi rohepööre: prügi sorteerimine

Juksi rohepööre: taaskasutus

Juksi rohepööre: prügi looduses