AIM- lihtne keel

Kas lihtne keel on lihtne?
Sellele küsimusele hakkasime otsima vastust Juksis 2019. aasta lõpus, kui tekkis võimalus võtta Erasmus +’i rahastatavast rahvusvahelisest projektist „Accesible Information Material“.

Projektil on mitu eesmärki, millest olulisemad on materjalide koostamine. Projekti esimeses pooles koostatakse lihtsas keeles materjalid infotehnoloogiliste vahendite kasutamise kohta, ehk siis põhiliselt arvuti kasutamise kohta. Projekti teine pool on pühendatud spetsialistidele mõeldud materjalide välja töötamisele, et tutvustada lihtsa keele põhimõtteid.

2021. aasta suve lõpuks valmisid seitsme organisatsiooni koostöös materjalid erinevate arvuti kasutamisega seotud oskuste kohta. Enamustele organisatsioonidele oli see esimene katsetus tekstide loomisel.
Näiteks saab õppida, kuidas kasutada Wordi või mälupulka, luua endale Gmaili või Facebooki konto ja nendes keskkondades infot vahetada ja palju-palju muud.
Allolevalt saab tutvuda projekti käigus välja töötatud materjalidega. Kindlasti on palju õppimisruumi, et teha veel paremaid materjale. See oskus tuleb nagu ikka veel rohkema kogemuse ja praktikaga. Ka nende materjalide puhul on juba näha mitmeid kohti, mida saaks parandada ja arendada.
Kuid oleme rõõmsad, et saame jagada oma esimesi tulemusi.

PDF Materjalid

AIM-projekti vahekohtumine Toledos

22. ja 23. oktoobril toimus Toledos, Hispaanias Erasmuse rahastatava AIM-projekti osalejate  vahekohtumine, mida võõrustas IES El Greco- Toledo keskkool, mis ka kutseharidust pakub.
AIM ehk  Accessible Information Material’projekti eesmärk on välja töötada kergesti lihtsas keeles materjale ja edendada lihtsa keele kasutamist, et hõlbustada kõikide inimeste juurdepääsu teabele.

Projekti juhib Itaalia organisatsioon Uniamoci Onlus ja selles osalevad lisaks Tallinna Tugikeskus Juksile ka IES El Greco Hispaaniast, Active Youth Leedust, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI PoolastI, Santos Mártires Portugalist ja Universita Degli Studi Di Catania Itaaliast.

Kohtumine oli hea võimalus kõigile osalejatele näha üksteist üle pika aja päriselus ja tugevdada omavahelisi suhteid.
Kohtumise peamine eesmärk oli  tähistada projekti tegevustega poole peale jõudmist ja planeerida edasisi tegevusi.
Koos arutati väljakutseid, mis ilmnesid IO1 koondnimetusega materjalide välja töötamisel ja mida nendest õpiti.
IO1 materjalid on erinevad käsiraamatud arvuti ja selle kasutamisega seotud oskuste kohta.
Loodud käsiraamatuid on kokku 14.
Käsiraamatute teemad olid näiteks arvuti sisse- ja välja lülitamine, failide liigutamine;  Wordi kasutamine, Gmaili kasutamine, mälupulga kasutamine jm.
Samuti anti ülevaade suvisest rahvusvahelisest arvutikoolitusest, millest võtsid osa ka Juksi noored.

Tulevikku vaadates planeeriti koos uue projekti materjali väljatöötamist, milleks on õpetus spetsialistidele. See aitab kasutada varasemalt väljatöötatud materjale, et õpetada arvutialaseid teadmisi lihtsa keele kasutajatele.
Samuti tehti plaanid järgmise koolituse kohta: seekord üliõpilastele, vabatahtlikele ja teistele projektis osalevate organisatsioonidega seotud inimestele.
Loodetavasti toimub koolitus juba 2022. aasta veebruaris siin samas Tallinnas.

Koolitus „How to train in an accessible way- ICT“

26.-30. märtsil toimus Juksi eestvedamisel rahvusvaheline Erasmus + koolitus „How to train in an accessible way“.  Koolitus on osa projektist „Accessible Information Material-AIM“, milles osaleb lisaks Juksile veel 6  Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Poolast ja Leedust.
Projekti juhtpartner on Associazione Uniamoci Onlus Itaaliast Palermost.

Koolitusel oli kaks eesmärki. Projektis osalevate organisatsioonide üks põhieesmärk oli testida, kui arusaadav ja kasutatav on olnud meie umbes viimase poole aasta jooksul tehtud töö tulemus: käsiraamat juhendajatele ja spetsialistidele „Guidelines for trainers – easy to understand approach and management of the training sessions“.
Väljatöötud materjal on mõeldud abistava materjalina IKT-tundide ja koolituste planeerimiseks ja läbiviimiseks, kasutades tundide alusena juba varasemalt väljatöötatud lihtsas keeles materjale erinevate IKT ja arvutioskuste teemade kohta.
Teine eesmärk oli anda koolitusel osalevatele noortele üks tore Erasmus+ koolituse kogemus,
läbi mille nad õpiksid koolituste ettevalmistamise ja korraldamise erinevaid etappe ja läbi viima koolitust eelkõige lihtsas keeles, kuid vajadusel silmas pidama ka muid ligipääsetavuse aspekte.

Enne koolitust toimus osalejatele kolm virtuaalset sissejuhatavat kohtumist, milles tutvustati  projekti olemust ja eesmärke, välja töötatud mooduleid ja lihtsa keele põhimõtteid.

Koolituse enamik  tegevusi toimusid kohapeal otseses kontaktis osalistega, kuid oli ka teemasid, mille kohta toimus koolitus osaliselt videosilla vahendusel. See aga andis omakorda võimaluse näha, kuidas võimalusel ja tahtmisel on võimalik korraldada aktiivne ja põnev koolitus, koos rohkete grupitöödega, kui koolitajad asuvad erinevates riikides ja kõik ei saa kohapeale tulla. Samuti tutvuti Tallinna Tugikeskus Juksi tegevuste ja majaga. Oldi toredalt üllatunud meie maja võimalustest ja meie noorte tehtud käsitööst. Suurt rõõmu pakkus osalejatele ka muusikaterapeudi kabinet koos pillidega, kus koolituse viimasele päevale kohaselt tekkis ühine jämmise sessioon sümboliseerimaks osalejate saavutatud ühtsustunnet.

Koolitusel osalejatele on planeeritud veel mõned virtuaalsed järelkohtumised, et käsitleda teemasid, mille kohta nad nüüd tunnevad, et vajavad rohkem või süvendatud teadmisi.

Koolitusel osales kokku 24 noort ja nende tagasiside koolitusele oli väga positiivne ning isegi  saabunud külmatsüklon ei suutnud väga rõõmsat ja kokkuhoidvat  osalejate gruppi heidutada.
Ka Juksi poolne koolituse läbiviija oli väga õnnelik, et partnerid saatsid talle kokku sellise toreda grupi, kellega oli puhas rõõm veeta koos need viis päeva ja päris mitmed õhtud.
Lisaks uutele teadmistele said osalejad  Tallinnast ka uudrahvusvaheliste sõprussuhted, mis tegelikult on samuti üks Erasmus + programmi eesmärke.