AIM- lihtne keel (nov 2019- juuli 2022)

Kas lihtne keel on lihtne?
Sellele küsimusele hakkasime otsima vastust Juksis 2019. aasta lõpus, kui tekkis võimalus võtta Erasmus +’i rahastatavast rahvusvahelisest projektist „Accessible Information Material“.

Projektil oli mitu eesmärki, millest olulisemad olid erinevate abistavate materjalide koostamine.
Projekti esimeses pooles koostati lihtsas keeles materjalid infotehnoloogiliste vahendite kasutamise kohta, ehk siis põhiliselt arvuti kasutamise kohta.
Projekti teine pool oli pühendatud spetsialistidele mõeldud materjalide välja töötamisele, et anda nõuandeid ja nippe, kuidas kasutada oma töös varem välja töötatud materjale ning kuidas viia ellu lihtsalt mõistetavat ja ligipääsetavat koolitust.

2021. aasta suve lõpuks valmisid seitsme organisatsiooni koostöös materjalid erinevate arvuti kasutamisega seotud oskuste kohta.
Enamustele organisatsioonidele oli see esimene katsetus tekstide loomisel.
Kindlasti on palju õppimisruumi, et teha veel paremaid materjale. See oskus tuleb nagu ikka veel rohkema kogemuse ja praktikaga. Ka nende materjalide puhul näeme juba ise mitmeid kohti, mida saaks parandada ja arendada.
Kuid oleme rõõmsad, et saame jagada oma esimesi tulemusi.

Projekt “Juksi rohepööre” (okt 2021- juuni 2022)

„Juksi rohepööre“ on Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastatav kohalik solidaarsusprojekt.
Kohaliku solidaarsusprojekti suur eesmärk on lahendada oma kodukoha või kogukonna murekohti.

Kuid olulised eesmärgid on ka noortele lihtsate võimaluste pakkumine, et osaleda solidaarsustegevustes, noorte sotsiaalse närvi ja aktiivse ühiskonnas osalemise edendamine, noorte arengu toetamine ja kogukonna tugevdamine.

2021. aasta alguses uurisime Juksi noortelt, mis neile kõige rohkem muret valmistab ja mida saaksime koos muuta paremaks. Paljud noored tõid välja, et ilus Kadaka parkmets ja ka meie keskuse ümbrus on tihti prügi täis loobitud ja vajab koristamist.
Seda mõtet noortega veelgi enam edasi arutades, tekkis veelgi rohkem ideid, mida saaksid juksikad teha, et meie igapäevane keskkond oleks puhtam ja meie suhtumine loodusesse muutuks veelgi teadlikumaks ja hoolivamaks.

Nii sündiski projekti „Juksi rohepööre“ idee.
Projekt startis 2021. aasta oktoobris ja kestis kaheksa kuud- hooaja lõpuni välja.
Projekti kõige suurejoonelisemad sündmused olid projekti algust ja lõppu tähistavad kogukondlikud koristustalgud oktoobris ja mais. Talgute vahele mahtus palju harivaid ja silmaringi laiendavaid videoettekandeid
Projektis toimunud tegevuste kohta saab täpsemat infot SIIT .

Aitäh Erasmus+ ja Europpa Solidaarsuskorpuse agentuuri,
kes rahastasid projekti Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist!
Rohkem infot, kuidas teha oma solidaarsuprojekti, leiad SIIT