Igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega inimesele

Sellel teenusel saad harjutada töösarnaseid tegevusi ning toetame sind ümbritseva mõistmisel. Pakume sulle tegevuseks turvalist keskkonda, mis vähendab äärmusliku käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust.
Teenust osutame kohandatud ruumides korraga kuni kuuele teenuse kasutajale.

Loe veel siit

Küsi infot teenuste kohta
Liis Lõhmus
Teenuste juht
511 8768
liis.lohmus@juks.ee