Etendus “Prügihunt” keskuses

5. septembril 2023 külastas keskust etendus „Prügihunt“.

Meile anti kaks eesti ja kaks vene keelset infoetendust. Noori osales etendusel 75 ja neile lisaks juhendajad (10).

Loo stsenaarium oli väga hästi läbi mõeldud ja esitatud.

Näitlejad arvestasid meie keskuse noorte eripäradega ja nendega kõneldi lihtsalt ning arusaadavalt. 

Esinejad kordasid huvitavalt prügisorteerimise alast teavet, kasutasid väga hästi koostatud bännereid ja mängu. Lisaks oli läbi mõeldud ka väikesed liikumisaktiivsust tõstvad tegevused.

Kõik osalejad said kingiks kaks emakeelset raamatut prügisorteerimise alaste teadmiste kohta. See tegi palju rõõmu. Samuti saavad juhendajad neid kasutada edaspidi oma tegevustes. Kasutame igapäevaselt võrdselt nii eesti kui vene keelt oma töös erivajadustega inimestega.

Meeleolu oli positiivne. Prügihunt ja tema kaaslane suhtlesid väga sõbralikult ja heatahtlikult. Lõpuks oli kõigil võimalus end lasta pildistada koos prügihundiga ja seda kasutati väga rõõmsal meelel.

Juhendajad ütlesid, et ka nemad said palju targemaks ja lisa küsimusi jätkus ka peale etendust esinejatele.

Täname, et meil oli võimalus tasuta saada prügisorteerimise alast teavet ja samas toimus õppimine väga mängulises võtmes.

Häli Metstak