Hambaravi võimalused puuetega inimestele

Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub Haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu.

Tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetega inimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele puuetega inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Kriteeriumitega saab tutvuda haigekassa koduleheküljel https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/eluaegne-hambaravi . Õiguse tasuta hambaraviks määrab inimesele perearst või eriarst, mitte hambaarst! Kui inimese perearst või erialaarst peab lähtuvalt nendest kriteeriumitest vajalikuks määrata puuetega inimesele tasutahambaravi, siis märgib arst tervise infosüsteemis inimese raviarvele statistilise koodi (9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest edaspidi haigekassa. Kui inimese tasuta hambaravi õigus on riigiportaalist eesti.ee nähtav, võib ta pöörduda oma hambaarsti poole ja uurida, kas raviasutusel on haigekassaga sõlmitud vastav leping ning hakata hambaarstile aega broneerima.