Käsikellade ansambli esinemine Haraka Kodus

19. jaanuaril esines meie käsikellade ansambel Merle Hillepi ja Zoja Mellovi juhendamisel Haraka Kodus. Mängiti kelladel, loeti vanasõnu ja vaadati koos talvepilte. Ühiselt Haraka Kodu elanikega tantsiti boogiet. Meie keskuse noored tutvusid asutuse ruumide ja tegevustega. Haraka Kodule suur tänu küllakutse eest!