Liitusime tervist edendavate töökohtade võrgustikuga

Liitusime tervist edendavate töökohtade võrgustikuga.
See tähendab, et püüame luua tervist väärtustavat ja tervislikke eluviise soodustavat töökeskkonda.
Võrgustikuga liitumine ja selles osalemine on meile tasuta ning selle tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut.

Miks liitusime:
• olles liitunud võrgustikuga, oleme võtnud kohustuse, mis motiveerib tervisedendusega tõsisemalt tegelema;
• võrgustik korraldab koolitusi, ühisüritusi ja kampaaniaid, milles osalemine soodustab tervistedendava mõtteviisi kujunemist ja heade ideede üles noppimist;
• võrgustiku vahendusel on tagatud parem ligipääs mitmesugustele juhendmaterjalidele ja ka head nõu andvatele spetsialistidele.