May Mägi näitus “Pildi lugu”

PARIMAD LOOD ON MITMEKIHILISED NING MITMEL VIISIL TÕLGENDATAVAD.

May Mägi on tähenduste looja. Tema lugudes saame aimata erinevaid mõtteliine ja peidetud sõnumeid. Mõnel lool on mitu, üksteist välistavat tähendust, millest on võimalik teha mitu, üksteisele täiesti vasturääkivat järeldust.
Sõltumata isiklikest kogemustest ja huvidest märkab vaataja arvatavasti igas kunstiteoses ühte või mitut tähendust.

Hea vaataja, sinu avastada on see lugu, see sõnum, mis peitub igas May kunstitöös.

Teksti on koostanud portselanimaalikoja loovjuhendaja Inga Randla