Meie näitetrupp Kohtla-Järvel

9.-11. novembril 2017 toimus Kohtla–Järvel Rahvusvaheline konverents “Draama ühendab inimesi kool ja kogukond”. Konverentsi eesmärgiks oli koondada draamaalast teavet, vahendada uurimusi erinevatelt sihtgruppidelt, jagada näiteid ja parimaid praktikaid teatri- ja dtraamarakendusest hariduses, noorsootöös ja kogukonnas.

Juksi näitetrupp sai konverentsile esinemise ettepaneku juba augustis. 10. novembril saigi mõte teoks, näitetrupp sõitis Kohtla-Järvele endusega „Kloun ütle EI“.

Esinemine Kohtla – Järve Kultuurikeskuse suurel teatrilaval polnud kerge, sellele eelnes vaid tund ettevalmistusi, hõlmates dekoratsiooni ülespanekut,  valguse-ja heliproovi, keskendumist lühiprooviks uutes lavatingimustes. Etenduse lõppedes säras vaatajate silmis siiras rõõm ja publik polnud aplausiga ja etendusejärgsete tänusõnadega kitsi.

Suured tänud meie vabatahtlikule Laurile, kes seekord helipuldis oli ja muidugi tänud näitetrupile, kes nii vastutusrikka esinemisega suurepäraselt toime tuli.

Zoja Mellov,

Näitetrupi juhendaja, lavastaja