Mõista, mõista, miks ei mõista

„Mõista, mõista, miks ei mõista“ – sellist pealkirja kannab Juksi näitetrupi uus etendus, mis jõudis kodumaja publiku ette 5. novembril 2020.

Meie etenduses küsitakse igasuguseid mõistatusi ja leitakse ka vastused teatrile omases mängulises ja kujundlikus keeles. Mõistatuste küsimine ja nendele vastamine innustab mõtlema ja pakub ka ära arvamise rõõmu ja leidmislusti. Mõistatused tutvustavad asju ja nähtusi meie ümber – loodust, inimest, esemeid ja palju muud, aitavad leida asjade vahelisi seoseid ja mõtestama ümbritsevat maailma.

Etenduse dramatiseeris eesti mõistatuste ainetel ja lavastas näitetrupi juhendaja Zoja Mellov. Etenduse kestus on kümme minutit ja sobib mängimiseks nii saalis kui ka laval igale vanusegrupile.
Soovime mängida etendust ka väljaspool maja, oleme avatud pakkumistele, esineme tasuta.

Kirjutage meile zoja.mellov@juks.ee