Teenuse kasutajate esinduskogu uus koosseis

06. detsembril kuulutati välja Tallinna Tugikeskus Juks teenuse kasutajate esinduskogu uus koosseis aastateks 2022 – 2025.

Meie esinduskogu uued liikmed on: Astrid, Maria, Vadim, Oliver, Aleksandr ja Anastassia.

Palju õnne ja tegusat toimetamist!