Töövarjunädal Juksis

16. – 23. november toimub meie keskuses Töövarjunädal, mille eesmärk on tutvuda erinevate ametitega. Koos sotsiaaltöötajatega minnakse töövarjuks meie endistele ja praegustele avatud tööturul töötavatele teenuse saajatele. Sellel aastal on esmakordselt kaasatud ka juhtkond ning meeskonnajuhid – nende tegemistest saavad ülevaate esinduskogu liikmed.

Töövarjunädala jooksul ootame kogu Juksi perelt ettepanekuid järgmiseks aastaks, et teada saada, milliste ametitega veel tutvuda soovitakse.