Rühmade komplekteerimine

Teenuse tegevusi viime läbi kuni 15-liikmelistes gruppides, mis on komplekteeritud arvestades teenuse kasutaja tegevusvõimet ja käitumise eripära. Viie teenuse kasutaja kohta on vähemalt üks tegevusjuhendaja.

Rühmade komplekteerimisel võetakse arvesse:
• valmisolek, suutlikkus tegutseda rühmas;
• ligipääsetavus keskuse ruumides;
• teenuse kasutajate omavaheline sobivus (tegevusvõime, käitumise eripärad, tervislik seisund, huvid jne);
• tingimused suurema juhendamisvajadusega teenuse kasutajatele (WC-de arv ja suurus, dušinurk, puhkamisvõimalus jne) ning töötajate hoolduskoormus (arvestatakse, mitu suure juhendamisvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
• kohandatud keskkond individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
• vaba teenuskoha olemasolu;
• teenuse kasutaja/eestkostja sooviga arvestame juhtumipõhiselt.