Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu aitame õppida, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada. Õpetame ja arendame igapäevaelu oskusi, suurendame võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetame õppimist ja valmistame ette eeldusi töötamiseks.

Kasutame rehabilitatsioonitöös juhtumikorralduslikku meetodit ja motiveerivat intervjueerimist, pidades oluliseks kliendikeskset lähenemist. Pakume kompleksset teenust kasutades klienditöös vajaduspõhiselt, CARe, TEACCH- ning Nordoff-Robbinsi Creative Music Therapy metoodikat, vaikusemitutite harjutusi, hindamisvahendina tegevuste planeerimisel Hamet e testi ja Visuaalset analoogskaalat.

Eesmärkide saavutamiseks osutame järgmisi teenuseid:

• tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, arsti ja füsioterapeudi teenus.

Rehabilitatsioonimeeskond

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks pöördu Sotsiaalkindlustusameti poole, kes teenuste konsultant hindab Sinu rehabilitatsiooni vajadust. Kui Sul on vaja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis sõnastatakse koos selle eemärk ning seejärel valitakse sobiv asutus. Teenus kestab üldjuhul kaks aastat.

Teenust osutatakse aadressil Kadaka tee 153, Tallinn, 12615 ja vajadusel inimese asukohas Tallinna piires.

Tallinna Tugikeskuses Juks osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise-, rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamise ja võrgustikutöö- ning rehabilitatsioonitulemuste hindamise teenust osutame ka isiku asukohas Tallinna piires.

Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele toimub järgmistel kontaktidel:
e-post: kaili.ploom-zilmer@juks.eejuks@juks.ee
telefon: 655 9452, mobiil: 5912 6180

Ühistranspordiliinidest sõidavad meie lähedale bussid:
1) Kesklinnast: nr 9 (peatus Autobussikoondis), nr 16 (peatus Autobussikoondis).
2) Nõmmelt: nr 33 (peatus Kadaka Selver).
3) Põhja-Tallinnast: nr 33 (peatus Autobussikoondis).
4) Lasnamäelt: nr 12 ja 13 (peatus Autobussikoondis).

Lisainfot sotsiaalse rehabilitatsiooni küsimustes leiab veebiaadressilt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee//