Andmekaitsetingimused

Tallinna Tugikeskus Juks juhindub isikuandmete töötlemisel Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Keskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Merit Valgjärv, kellega saab võtta ühendust e-posti aadressil: andmekaitse@tallinnlv.ee

Meie kontaktisikuks andmekaitse küsimustes on:

Triin Repnau-Siirak

personalijuht

655 9452

triin.repnau-siirak@juks.ee