Arvutid meie klientidele!

5. veebruaril 2016 andis hr Mutso üle direktor Irina Kaldele arvutid, mis on koostöös EAS ja Microsoft Estonia OÜ-ga kohandatud keskuse klientidele kasutamiseks.

Suur tänu hr Mutsole ja ettevõtetele!

 :

: