Avame näituse Tallinna Puuetega Inimeste Kojas 22. novembril kell 12.00