Juhiseid tegutsemaks koroonaviiruse COVID-19 ennetamiseks ja leviku tõkestamiseks

Eesti on rakendatud Vabariigi Valitsuse poolt eriolukord, et kaitsta meie inimesi koroonaviirusesse massilise nakatumise ohu eest.

Siit infot ja juhiseid viiruse ennetamiseks ja tegutsemiseks haigusjuhtumite korral.

Juhised hooldustöötajatele ja hoolekandeasutustele

Juhised sotsiaaltöötajale

Teavitus erivajadusega inimestele

Juhis kui keskuses on koroona

Teavitus erivajadusega inimestele vene keeles

Juhis kui keskuses on koroona vene keeles