Kadi Arula – Tallinna 2022 aasta sotsiaaltöötaja

Reedel tunnustasid Tallinna linnavalitsus ning sotsiaal- ja tervishoiuamet Raekojas käesoleva aasta tublisid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonnale pühendunud spetsialiste. Tänukirja silmapaistva töö eest pälvis ka meie muusikaterapeut Kadi Arula.

Juksi noortega saavutab Kadi kiiresti suurepärase kontakt ning oskab leida parimad viisid toetuse pakkumiseks läbi muusikaliste loovtegevuste. Kadi eestvedamisel ja organiseerimisel valmis aastal 2022 Tallinna Tugikeskus Juks õuealal muusikaaed koos heliinstrumentidega, mis pakuvad rõõmu musitseerimisest ning loomingulist eneseväljendust paljudele meie teenuse kasutajatele ning kogu kohalikule kogukonnale.

Kadi on oma teadmisi ja kogemusi muusikateraapia valdkonnas töötamisel andnud edasi ka uutele õppivatele spetsialistidele, olles praktikajuhendajaks Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateraapia algkursuse tudengile ja esitlenud ennast ning oma erialast tegevust ning tööpõhimõtteid Eesti Muusikateraapia Ühingu 2021. aasta kuukirjas.