Käisime kuulamas ERSO lõunakontserti

Kaitstud töö ning arendus- ja loovtegevuste üheksateist teenuse kasutajat külastasid koos juhendajatega 20. oktoobril ERSO lõunakontserti.
Kuulati Sergei Prokofjevi ja Dmitri Šostakovitsi loomingut dirigent Nikolai Aleksejevi juhatusel.
23. oktoobri nädalatervitusel tutvustas asendusteenistuja Lauri Lendsalu ERSO tööd ja muusikuid. Kuulati ühiselt Deniss Kozuhhini salvestatud klaveril esinemist. Külalisesinejana nädalatervitusel mängis õpilane Alisa Jermakova kaks klaveripala.
Järgmine keskuse klientide poolt külastatav kontsert toimub 15. novembril Estonia kontertsaalis pealkirjaga “Läänemere maade hällilaulud”.