Kaugelt toomas uusi teadmisi

Pea nädal aega tagasi lõppes Sitsiilia keskuses Palermos Uniamoci Onlus’e poolt korraldatud lihtsa keele koolitus, kus lihtsa keele põhimõtteid ja selle praktilist kasutamist õppisid Tallinna Tugikeskus Juks sotsiaaltöötajad Malle Oberpal ja Kaja Vaabel, väga olulise testlugeja rollis oli meie teenuse saaja Marko Õunapuu ja tema saatjaks tegevusjuhendaja Pille Soll-Jagomäe.
Koolitus toimus projekti „Accessible Information material-AIM“ raames ning seda rahastab Erasmus+.

Keeruline lihtne keel
Koolitusel omandasid osalejad nelja päeva jooksul teadmisi ja praktilisi oskuseid ligipääsetava suhtluse ja kommunikatsiooni kohta läbi erinevate vaatepunktide ning juhiseid, kuidas muuta info hõlpsaks loetavaks ja arusaadavaks. Samuti tutvustati testlugeja tähtsat rolli tekstide koostamisel ning meie tekstlugeja Marko sai seda katsetada kohe omal nahal nii lihtsalt juba olemasoleva teksti lugemisel kui ka Malle ja Pille tavalisest eesti keelest tõlgitud artikli tõlkimisse kaasatult, mida pärast sai ka ülikooli auditooriumis ette kanda juba turvaliseks muutunud kaasõppijate ees.
Üks osa lihtsast keelest on ka tekstile kaasa aitav nähtav osa- nii pöörati tähelepanu ka piltide, piktogrammide, sümbolite arusaadavuse ja üheti mõistmise tähtsusele. Samuti õpiti, kuidas on kõige parem teha lihtsaid teekonna kaarte ja silte, kirjutada kutseid üritustele ning kuidas korraldada kohtumisi ja konverentse. Kuna tänapäeval suur osa infost ja suhtlusest toimub ka internetiavarustest, arutleti näidete toel ka erinevate veebilehtede ja videote lihtsalt arusaadavuse üle ning väga palju pöörati tähelepanu suulisele suhtluse lihtsalt mõistetavusele.
Ka siin sai tõestust, et praktika on kõige parem viis õppimiseks ning koolituse viimasel päeval viidi läbi lühike keskkonnahoiu teemaline konverents, kus osalejad tegid lihtsas keeles ettekandeid vastavate teemade kohta ja testlugejad said anda märku, kas nende jaoks on arusaadav ja mõistetav. Mallele ja Kajale jäi nende arvates küll kõige lihtsam roll ehk tagasiside küsimustike koostamine, kuid jälle sai tõestust, et väga raske on kirjutada lihtsalt.

Plaanid tulevikuks
Õppida oli palju ja hetkel lasevad sotsiaaltöötajad Malle ja Kaja uutel teadmistel settida, et hakata üsna varsti neid praktikas rakendama nii Juksi enda dokumentide kallal kui ka alustada nende jagamist kaastöötajatele. Pärast seda on aga aeg minna edasi projektitegevustega ning oodata uuesti kohtumist juba tuttavaks saanud parteneritega mujalt Euroopast, kelleks on: Uniamoci Onlus Palermost ja Catania Ülikooli Itaaliast, Active Youth Viliniusest Leedust, Centro Social y Parroquial Santos Mártires Bragançast Portugalist, ALPI Byalistockist Poolast ja IES El Greco Toledost Hispaaniast.

Uus kohtumine toimub juba sellel kevadel Tallinnas, et koos arutada juba järgmise üle, milleks on lihtsas keeles õppematerjal arvuti ja sellega seotud võimaluste kasutamiseks.

Projekti kohta leiab rohkem infot siit :