Liikumiskuu jätkus Esport Oilers`i külaskäiguga

5.mai 2023 oli keskuses suur  spordi tegemise päev ja tehti kokkuvõte liikumiskuust.

Päeval külastas meid Saalihoki meeskond Esport Oilers Soomest. Selleks harjutasid Juksikad usinalt, saalihoki meeskonda treenisid Deiw ja Christopher.

Mäng oli hoogne, vaatajad elasid kaasa ja seekord võitsid väravatega külalised. Kõik mängijad olid õnnelikud.

Mängu vilistas soomlaste treener Pekka Leisti.

Hiljem lepiti kokku, et septembris võõrustame soomlaste jalgpalli meeskonda ja siis juba Kadaka staadionil.

Aprillis liikusime aktiivselt ja kogusime punkte. Kokku osales 38 inimest liikumisharjumuste tugevdamise meeleolus, ühiselt koguti 2 304 aktiivsuspunkti.

Parimateks liikujateks osutusid noortest Eduard ja töötajatest Marika. Nendele kuulusid ka kuldmedalid.

Südame medalitega autasustati ka seitse tublit liikujat.

Kõik liikumiskuul osalejad said kiituseks tunnuskirja Juksikate Terviseklubi poolt.

Liikumine on elu ja südame tervise alus.

Hoia pall veeremas.