Oktoobrikuus pihlakaid punab

Meie käesoleva aasta ürituste plaanis oli kavas teraapiapäev, misssai teoks oktoobris. Loovteraapia kava kandis pealkirja „Oktoobrikuus pihlakaid punab”. Kava toimus kolmel korral ja selles osalesid peaaegu kõik kliendid koos oma juhendajatega.
Kuulati sügise luuletusi, mängiti erinevatel pillidel. Esmakordses esituses kõlas „Sügissümfoonia”, mis oma kõlavarjundite ja helidega lummas mängijaid ennastki. Hääleharjutused päädisid heliredeli lauluga ja vaba tants õhuliste rätikutega meenutas värvikirjute lehtede hõljumist sügisetuules.

Kava panid kokku ja viisid läbi muusikaterapeudid Annely Starkopf, Triin Žemžurova ja loovterapeut Zoja Mellov.