Oleme jälle avatud

Alates 18. maist 2020 on Tallinna Tugikeskus Juks: osaliselt avatud. Teenuseid osutame olukorda arvestades ja kõiki ettevaatusabinõusid kasutades.

Mõõdame kõikide klientide ja töötajate temperatuuri ning palaviku või muude haigustunnustega kliendid/töötajad saadetakse koju. Võimalusel palume kraadida oma laps/eestkostetav enne keskusesse saatmist ning palaviku või muude haigusnähtude korral palume jääda koju.
Keskus on varustatud desinfitseerimisvahendite ning maskidega. Samuti järgime tavapäraseid
hügieeninõudeid ning 2+2 reeglit.