Tagasivaade koolitusele „How to train in an accessible way- ICT“

26.-30. märtsil toimus Juksi eestvedamisel rahvusvaheline Erasmus + koolitus „How to train in an accessible way“.  Koolitus on osa projektist „Accessible Information Material-AIM“, milles osaleb lisaks Juksile veel kuus organisatsiooni Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Poolast ja Leedust.
Projekti juhtpartner on Associazione Uniamoci Onlus Itaaliast Palermost.

Koolitusel oli kaks eesmärki. Projektis osalevate organisatsioonide üks põhieesmärk oli testida, kui arusaadav ja kasutatav on olnud meie umbes viimase poole aasta jooksul tehtud töö tulemus: käsiraamat juhendajatele ja spetsialistidele „Guidelines for trainers – easy to understand approach and management of the training sessions“.
Väljatöötud materjal on mõeldud abistava materjalina IKT-tundide ja koolituste planeerimiseks ja läbiviimiseks, kasutades tundide alusena juba varasemalt väljatöötatud lihtsas keeles materjale erinevate IKT ja arvutioskuste teemade kohta.
Teine eesmärk oli anda koolitusel osalevatele noortele üks tore Erasmus+ koolituse kogemus,
läbi mille nad õpiksid koolituste ettevalmistamise ja korraldamise erinevaid etappe ja läbi viima koolitust eelkõige lihtsas keeles, kuid vajadusel silmas pidama ka muid ligipääsetavuse aspekte.

Enne koolitust toimus osalejatele kolm virtuaalset sissejuhatavat kohtumist, milles tutvustati  projekti olemust ja eesmärke, välja töötatud mooduleid ja lihtsa keele põhimõtteid.

Koolituse enamik  tegevusi toimusid kohapeal otseses kontaktis osalistega, kuid oli ka teemasid, mille kohta toimus koolitus osaliselt videosilla vahendusel. See aga andis omakorda võimaluse näha, kuidas võimalusel ja tahtmisel on võimalik korraldada aktiivne ja põnev koolitus, koos rohkete grupitöödega, kui koolitajad asuvad erinevates riikides ja kõik ei saa kohapeale tulla. Samuti tutvuti Tallinna Tugikeskus Juksi tegevuste ja majaga. Oldi toredalt üllatunud meie maja võimalustest ja meie noorte tehtud käsitööst. Suurt rõõmu pakkus osalejatele ka muusikaterapeudi kabinet koos pillidega, kus koolituse viimasele päevale kohaselt tekkis ühine jämmise sessioon sümboliseerimaks osalejate saavutatud ühtsustunnet.

Koolitusel osalejatele on planeeritud veel mõned virtuaalsed järelkohtumised, et käsitleda teemasid, mille kohta nad nüüd tunnevad, et vajavad rohkem või süvendatud teadmisi.

Koolitusel osales kokku 24 noort ja nende tagasiside koolitusele oli väga positiivne ning isegi  saabunud külmatsüklon ei suutnud väga rõõmsat ja kokkuhoidvat  osalejate gruppi heidutada.
Ka Juksi poolne koolituse läbiviija oli väga õnnelik, et partnerid saatsid talle kokku sellise toreda grupi, kellega oli puhas rõõm veeta koos need viis päeva ja päris mitmed õhtud.
Lisaks uutele teadmistele said osalejad  Tallinnast ka uudrahvusvaheliste sõprussuhted, mis tegelikult on samuti üks Erasmus + programmi eesmärke.