Töökorralduses kriisiplaani kollase stsenaariumi abinõud alates 01.05.2021

Alates 1. maist 2021 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks rakendame töökorralduses linna ametiasutuste väljatöötatud kollase stsenaariumi tegevusi.

Eelkõige järgime järgmiseid suuniseid:

Töötajad, kes ei ole seotud vahetu teenuse osutamisega ja töö iseloom võimaldab tööd teha ka kodus, jätkavad töötamist kodukontoris.

Jätkame teenuse kasutajatele teenuste osutamist. Kui on vajadus osutada teenuseid e-teenusena või distantsilt ilma oluliselt teenuse eesmärki või kvaliteeti kaotamata, siis tegutseme vastavalt. Eelnevalt informeerime teenuse kasutajaid sellest vajadusest ja võimalusest.

Töökoosolekud ja kohtumised korraldame ennekõike veebipõhiselt ja füüsilised kokkusaamised viime miinimumini.

Füüsilistel kohtumistel nii maja sees kui ka keskusest väljastpoolt tulijatega tagame IKV-de kasutamise (maskid, visiirid, puhastusvahendid).