Töökorralduses kriisiplaani punase stsenaariumi abinõud 01.03.-30.04.2021

Seoses Covid-19 viiruse kõrge levikuga rakendame keskuse töökorralduses linna ja keskuse kriisiplaani punase stsenaariumi abinõusid alates 01.03.2021 kuni 30.04.2021.

Eelkõige järgime järgmiseid suuniseid:

Töötajad, kes ei ole seotud vahetu teenuse osutamisega ja töö iseloom võimaldab tööd teha ka kodus, jätkavad töötamist kodukontoris.

Jätkame teenuse kasutajatele teenuste osutamist. Kui on vajadus osutada teenuseid e-teenusena või distantsilt ilma oluliselt teenuse eesmärki või kvaliteeti kaotamata, siis tegutseme vastavalt. Eelnevalt informeerime teenuse kasutajaid sellest vajadusest ja võimalusest.

Vahetud kontaktid keskuses viime miinimumini. Töökoosolekud ja kohtumised korraldame ennekõike veebipõhiselt ja füüsilised kokkusaamised viime miinimumini.

Füüsilistel kohtumistel nii maja sees kui ka keskusest väljastpoolt tulijatega tagame IKV-de kasutamise (maskid, visiirid, puhastusvahendid).

Tallinna Tugikeskus Juks järgib üldiseid linna poolt sätestatud reegleid ja täidame kriisiplaani punases stsenaariumis kirjeldatud reegleid.