Väljavõte keskuse kriisiplaanist COVID-19 leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks (valgusfoori põhimõttel)

Üldpõhimõtted viiruse leviku ennetamiseks

Viiruse leviku tõkestamiseks järgitakse Terviseameti juhiseid ning Vabariigi Valitsuse, Tallinna Linnavalitsuse ja teiste ametkondade korraldusi.

Keskuses järgitakse töötajate ja teenuse kasutajate tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid, sh ruumide tuulutamine, kontaktpindade täiendav puhastamine päeva jooksul, kasutatud tegevusvahendite desinfitseerimise kasutusjärgselt. Tugikeskuse fuajees ja WCdes on kätepesu ning desinfitseerimise võimalused.

Haigustunnustega tööle või teenusele tulemine on keelatud. Haigustunnuste ilmnemisel peab töötaja koheselt keskuse ruumidest lahkuma. Haigestunud teenuse kasutaja saadetakse koju. Nakkushaiguse sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

Keskuse töötajatel ei ole kohustust kanda maski, kuid soovi korral on see võimalus olemas. Isikukaitsevahendite varusid täiendatakse regulaarselt.

COVID-19 leviku kolm stsenaariumi ja töö korraldamine keskuses

Roheline stsenaarium. Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal.Toimub tavapärane teenuste osutamine. Järgitakse üldisi hügieenireegleid.

Kollane stsenaarium. Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks.

Teenuste osutamine toimub, kuid rakendatakse mitmeid piiranguid. Inimestevahelisi kontakte vähendatakse hajutamise abil (ruumide ja töögraafikute alusel). Keskuses ei toimu ühisüritused.
Keskuses välditakse ristkasutusega ruumide kasutamist: ei kasutata ühiselt saali, võimlat ja õppekööki, tegevused toimuvad oma rühma ruumis või hea ilma korral õues.
Keskuse direktor võib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga kooskõlastusel piirata teenuse pakkumist kui keskus ei suuda tagada suure hulga töölt puuduvate töötajate asendamist ning seetõttu teenuse kasutajatele piisavat turvalist keskkonda.
Erinevad külastused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Keskustes viibinud isikute kontaktidest on ülevaade (tervisedeklaratsioonid).
Hooldus- ja remonditöid : tehakse kui nende tegemist ei ole võimalik edasi lükata ning kui neid on võimalik teha nii, et ei puututa kokku keskuse teenuse kasutajate ega töötajatega.

Punane stsenaarium. Riigis on kehtestatud eriolukord või keskuses on tuvastatud kohapealne kinnitatud COVID-19 juhtum.

Teenuste osutamine keskuses toimub ainult vältimatu vajaduse ning eelnevate kokkulepete alusel. Võimaluse ja sobivuse korral osutatakse teenuseid väljaspool keskust, soovi korral kliendi juures, videokõne vahendusel – distantsteenus.
Erakorralist infot ja juhiseid tegutsemiseks edastab direktor või direktori poolt selleks volituse saanud töötajad (osakonna juhid).