Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Sisuliselt on erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See võimaldab teenust osutada paindlikumalt, kasutajasõbralikumalt ja kaasavamalt.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Täpsem info projekti ja selles osalevate asutuste kohta on leitav Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/est/Isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

Tallinna Tugikeskus Juks koordinaator projekti rakendamisel:

Liis Lõhmus

liis.lohmus@juks.ee