Kuidas meie teenusele saab?

Keskus Juks ootab teenustele intellektihäirega inimesi, kes on vähemalt 18. aastased. Meie teenused on suunatud Tallinna elanikele, kuid vabade kohtade olemasolul pakume teenuseid ka teistele.

Inimestele, kelle elukoht ei ole Tallinn, on kehtestatud hinnad:

  • igapäevaelu toetamise teenus arendus- ja loovtegevusel 859.00 eurot kuus (ilma Sotsiaalkindlustusameti suunamiseta 1046.00 eurot kuus);
  • igapäevaelu toetamise teenus kaitstud töötubades 555.00 eurot kuus (ilma Sotsiaalkindlustusameti suunamiseta 742.00 eurot kuus).

Maksmise osas pea nõu oma elukohajärgse sotsiaalosakonnaga.

1. Teenusele saamiseks tuleb:

• esitada erihoolekandeteenuse taotlus Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultandile või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal;
• taotluses märkida eelistatud teenuseosutaja nimeks Tallinna Tugikeskus Juks.

Teenuste konsultantide kontaktid leiad  Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Erihoolekandeteenuse taotlus on kättesaadav siin

2. Järgmiseks kutsub teenuste konsultant sind vestlusele ning kui:

• sa vastad teenuse saamiseks vajalikele nõuetele;
• riigieelarves on olemas raha teenuse osutamiseks ja
• meil on olemas vaba koht, siis väljastab teenuste konsultant nii erihoolekandeteenuse osutamise otsuse kui ka suunamisotsuse.

3. Kui sa oled saanud Sotsiaalkindlustusametilt suunamisotsuse, siis palun võta meiega ühendust, et saaksime kokku leppida kohtumise. Kohtumise eesmärgiks on tutvustada sulle keskuse töökorda ja kodukorda, rääkida sinu lähedasega ning vaadelda sinu käitumist. Vajadusel pakume sulle võimalust proovida osalemist rühmategevustes. Palume sul enne kohtumist edastada meile enda kohta täiendavaid dokumente, et saada ülevaade sinu abivajadusest ja tegevusvõimest:
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• otsus töövõime ja puude raskusastme kohta;
• kohtuotsus eestkoste määramise kohta (olemasolu korral);
• rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral);
• perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
• täidetud küsimustik tegevusvõime, harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviisi kohta;
• muud dokumendid, mida pead vajalikuks esitada (iseloomustus, üleminekukava vms).

4. Kui meil on keskuses pakkuda sulle vaba koht, sõlmime sinuga (või eestkostjaga) lepingu. Vajadusel lepime kokku prooviaja. Koos koostame sulle individuaalse tegevusplaani ning seame eesmärgid. Ootame, et oled koos lähedasega valmis osalema tegevusplaani koostamisel ning selles kokkulepitud tegevuste elluviimisel. Teenusele ootame sind üksinda, koos vanema või eestkostjaga eelneval kokkuleppel.

5. Keskusesse ootame sind teenusele igal tööpäeval, ajavahemikus 8.00-17.00. Tegevusi viime läbi kuni 15-liikmelistes gruppides, mille moodustame arvestades nii sinu kui teiste teenusekasutajate tegevusvõimet ja käitumise eripära. Teenuse osutamise käigus teeme koostööd elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, Verge meetodi treeneritega, koolidega, teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustega ning vabatahtlikega.

6. Meie keskuse teenused ei sobi sulle kui: 

• sul puudub Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus;
• meie pakutav teenus ei vasta sinu soovidele ja vajadustele;
• sinu käitumine teeb sinule endale või teistele haiget;
• sulle ei meeldi tegevusi teha koos kaaslastega;
• sa ei ole eneseteenindusoskustes iseseisev;
• sa ei ole nõus keskusega lepingut sõlmima.

Keskuses osutab toitlustusteenust Catering OÜ.

Toidu hinnad:

  • Oode                1,40 eurot/kord
  • Lõunasöök      4,60 eurot/kord

Toidu eest maksad arve alusel.