Igapäevaelu toetamise teenus

See teenus on sulle abiks parima võimaliku toimetuleku saavutamisel. Juhendame sind aja planeerimisel ning toetame sotsiaalsete, igapäeva- ja tööoskuste kujundamisel. Sul on võimalik osaleda arendavates igapäevategevustes ning saad harjutada oma kodumajanduslikke oskusi. Vajadusel nõustame sinu lähedasi, et ka nemad mõistaksid sind paremini.
Teenust osutame keskuse ruumides nii individuaalselt kui ka gruppides.

Loe veel siit

Igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega inimesele

Sellel teenusel saad harjutada töösarnaseid tegevusi ning toetame sind ümbritseva mõistmisel. Pakume sulle tegevuseks turvalist keskkonda, mis vähendab äärmusliku käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust.
Teenust osutame kohandatud ruumides korraga kuni kuuele teenuse kasutajale.

Töötamise toetamise teenus

See teenus toetab sind sinu võimete ja oskustega sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Vajadusel oleme sulle, sinu kaastöötajatele ja tööandjale toeks, et te üksteist paremini mõistaksite.

 

Küsi infot teenuste kohta
Liis Lõhmus
Teenuste juht
511 8768
liis.lohmus@juks.ee

Teenuste saamiseks tuleb esitada erihoolekandeteenuse taotlus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale. Juhtumikorraldajate kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Taotlust saad esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.
Rohkem infot leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.